Werkwijze

De werkzaamheden die wij verzorgen worden in 3 fasen aangeboden. Na het verkrijgen van de opdracht gaan wij als volgt te werk:

De eerste fase:
Na uitgebreid overleg met de opdrachtgever maken wij een voorlopig ontwerp; dit wordt getoetst aan het van kracht zijnde bestemmingsplan en eventueel welstandnormen.
Hierna maken wij het definitieve ontwerp waarbij de financiƫle consequenties worden bekeken. Als alles klopt verzorgen wij de bouwaanvraag. Hierbij is het verder overleg met de gemeentelijke diensten, zoals welstandcommissie en bouw- en woningtoezicht bij-inbegrepen, evenals het raadplegen van externe adviseurs zoals bijvoorbeeld een constructeur.

De tweede fase bestaat uit het schrijven van een bestek of een werkomschrijving, de aanbieding aan geĆÆnteresseerde aannemers en het beoordelen van hun offertes. Hierna wordt het werk aanbesteed.

De derde fase bestaat uit begeleiden van de bouw en verzorgen van de directievoering tot en met de oplevering.
Desgewenst kan de opdrachtgever besluiten voor welke fase hij ons de opdracht geeft.
Na de oplevering blijven wij beschikbaar voor het beantwoorden van mogelijke vragen en het geven van adviezen.